LCD panel notebooku je křehkou součástkou, kterou navíc lze jen velmi těžko chránit před nechtěným poškozením. Kvůli čitelnosti jsou LCD displeje pro notebooky vyrobeny se skleněnou čelní deskou. Přestože je tato skleněná deska potažená polarizační a pak i ochrannou fólií proti poškrábání, jakýkoli prudší náraz do LCD panelu, případně pád notebooku, mívá často za následek prasklý, a tedy zničený displej. Proto je potřeba zacházet s notebookem s maximální opatrností, přenášet jej v polstrované brašně a nepokládat na něj při převozu další předměty.

Kromě nárazů s následkem prasklin ohrožují displeje také závady základní desky, power boardů, desek invertorů, prasklé panty i ochranné plasty a poškozené přívodní kabely. Vždy je potřeba při vzniku jakékoli závady notebooku tuto závadu ihned odstranit, aby nedošlo ke stupňování závady do dalších částí notebooku anebo k jeho úplnému zničení.

Kromě zjevných závad LCD panelů, jako jsou praskliny a oděrky displeje, existuje více dalších závad displejů. Nejčastější závady displejů jsou tyto:

·         Vadné pixely

·         Pruhy na displeji

·         Nesvítící podsvíceni displeje

·         Nerovnoměrný jas displeje

·         Problikávající displej

·         Nesmyslné zobrazené objekty

·         Zcela mrtvý, nic nezobrazující displej

Vykazuje-li notebook některou z výše vyjmenovaných závad, pak se může jednat o závadu LCD panelu, power boardu, základní desky, nebo o vadný invertor podsvitu LCD. Nezapomínejte, že jednoznačnou diagnostiku vadného LCD panelu není snadné provést jen s pomocí běžných měřicích přístrojů, lépe je přenechat tuto práci servisu.

Prasklé sklo:

Nejčastějším poškozením displeje je prasklé sklo. Většinou je způsobeno příliš velkým tlakem na sklo, ať zevnitř, nebo zvenku. Stejný následek může mít i pád notebooku. Na vině může být dokonce i sám výrobce v důsledku konstrukční chyby, to se však dá jen velmi obtížně dokázat.

Vadné pixely:

Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely (mrtvé), nebo blikající pixely.

Pruhy na displeji:

Tyto závady se vyskytují v důsledku problémů při horizontálním nebo vertikálním řízení řádků. Pak mohou vypadnout jednotlivé linky nebo i celé bloky. Defektní linky jsou zpravidla bílé nebo černé, občas se tyto pruhy vyskytnou i v barvě červené, modré, nebo zelené.

Nesvítící podsvíceni displeje

V současné době existují dva druhy podsvícení starší CCLF pomocí podsvitové trubice neboli výbojky a pomocí moderních LED diod. Výhodou LED diod je jejich neomezená životnost – podsvitová trubice časem ztrácí na intenzitě svícení, až se úplně vysvítí a už svítí pouze červeně nebo vůbec. K podsvícení displeje ale také patří tzv. invertor, který napájí podsvětovou trubici, čímž mimo jiné řídí její jas. Invertor je používán pouze u displejů podsvícených výbojkou. Led podsvícení je napájeno přímo z integrované elektroniky displeje.

Nejčastější závady podsvícení notebooků jsou vysvícení nebo zničení podsvitové trubice. Trubice se lehce poškodí nárazem (pádem notebooku), nemusí prasknout celý displej ale jen trubice, potom na displeji není nic vidět.

Nerovnoměrný jas displeje

Nerovnoměrný jas displeje může způsobovat poškozená elektronika u LED displejů, vysvícená trubice u CCFL podsvícení nebo fyzické poškození rozptylové cásti displeje.

Nesmyslně zobrazené objekty

Bohužel existují také závady grafik. Tyto závady jsou nejčastěji způsobeny špatným chlazením grafických čipů, které se přehřívají a následně pokazí. Vada grafiky se projevuje nejčastěji chybami v obraze (artefakty) což jsou nesmyslné znaky v obraze nebo svislé proužky v obraze. Vypínající se LCD displej může být také způsoben vadnou grafikou jako též postupné zbělání obrazu po startu notebooku nebo rovnou černou obrazovkou po startu notebooku.